Alternate Picking: Pick Slanting

Bij alternate picking komen we een erg vervelend probleem tegen:

Wanneer je van snaar wisselt zal het in bepaalde gevallen zo zijn dat je over de volgende snaar moet “wippen” om deze te kunnen aanslaan.

Hier is een oplossing voor. Deze oplossing heet “pick slanting”. Snelle “alternate pickers” zoals Al Di Meola, Paul Gilbert…gebruiken deze techniek, dikwijls zonder het zelf te weten.

Onder pick slanting verstaan we: je plectrum (pick) lichtjes schuin naar beneden of naar boven richten. Er zijn dus 2 “pick slantings” of houdingen (hoek van het plectrum).

De regel(s):

  • Je begint je “zin” (lick) met een downstroke.
  • Bij een even aantal aanslagen per snaar de laatste noot van je lick een “upstroke” zijn. Je hebt “downwards pick slanting” (DWPS) nodig om vlot van snaar te kunnen wisselen.
  • Bij een oneven aantal aanslagen per snaar zal je laatste aanslag een “downstroke” zijn. Je hebt “Upwards Pick Slanting” (UPS) nodig om vlot van snaar te kunnen wisselen.
  • Je begint de zin met een upstroke: het omgekeerde van bovenstaande!

Downward Pick Slanting: DWPS

Hier is een voorbeeld (en lick die je kan spelen) die beide technieken gebruikt:

En hier heb je nog een video, ditmaal met een 3 noten per snaar toonladder: