Je “werkplek” deel 1: inleiding

De tijd dat je studeerde met alleen je instrument en een partituur standaard is al lang voorbij. Dit is trouwens nooit echt de studie setting geweest van een pop/ rock/ jazz muzikant, en zeker al niet van een elektrische gitarist.

Vroeger (ja ik ben al wat ouder) lagen de zaken redelijk simpel. Je had je instrument (gitaar + versterker), apparatuur om audio af te spelen: platenspeler, radio, bandopnemer/ cassettespeler en misschien wat educatief materiaal in de vorm van boeken en video’s. Elk item had een welbepaalde functie en er waren aanzienlijke investeringen mee gemoeid. Voor elke plaat (LP) moest gespaard worden (ik kon ongeveer 1 album per maand kopen van mijn zakgeld als ik het aan niets anders uitgaf). De muzikant/ muziekstudent streefde er in principe naar deze apparatuur te bezitten en op de hoogte te zijn van de ontwikkelingen op dit gebied. De (pop/ jazz/ rock) muzikant was een geluidsfreak…

Met de technologische evolutie zouden zaken er rooskleuriger moeten uitzien voor de (jonge) student, maar ik zie dikwijls dat dat niet echt zo is.

Wat ik in de praktijk tegen kom:

  • De stereo installatie (CD speler, versterker, luidsprekers) is vervangen door een Home Cinema en die staat bij de TV. In het geval van een jongere muziekstudent die nog bij de ouders woont weet die ondertussen niet meer wat een stereo installatie is…Hij/ zij heeft geen enkele ambitie er een aan te schaffen.
  • Muziek wordt geconsumeerd met oortjes, meestal afgespeeld met de smartphone, luidsprekers blinken uit in hun afwezigheid.
  • De PC (die geacht wordt de stereoinstallatie te vervangen) staat niet op dezelfde plek waar gitaar gespeeld wordt, dikwijls in de woonkamer waar niet rustig gestudeerd kan worden (en hanger er wel deftige luidsprekers aan?).
  • Als de PC dan toch op de studeerplek staat blinken luidsprekers uit door hun afwezigheid (de laptop luidsprekertjes voldoen echt niet om mee te spelen met backing tracks of songs van youtube).
  • De kennis en mogelijkheden omtrent het gebruik van de PC om muziek te studeren (software) is niet aanwezig.
  • Regelmatig wordt het gebruik van de PC door ouders verboden: slechte cijfers op school, examenperiode enz…Ouders moeten beseffen dat de studiehulpmiddelen (backing tracks, partituren enz…) tegenwoordig online geraadpleegd worden.

Het is je misschien al opgevallen, maar het begrip PC is een rode draad in deze opsomming. Ik wou dat het anders was, ik zit hier nu ook weer voor een computerscherm, maar de computer heeft een heleboel taken overgenomen. De stereo installatie met bijhorende muziekverzameling is nu de PC. In het geval van de jongere generatie zelfs de smartphone.

In deze reeks artikelen zal dieper ingegaan worden op het creëren van je “ideale” werkplek.